Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. 

[X] ZamknijDowiedz się więcej »

REGULAMIN PROMOCJI „T2 TRAINSPOTTING”

2017-03-13 Rock

A.            Postanowienia ogólne.

 

 1. Promocja „T2 TRAINSPOTTING” (zwana dalej “Promocją”), jest organizowana i przeprowadzana przez Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384), ul. Włodarzewska 69 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074457 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), NIP:526-10-02-259, Zarząd: Jan Kubicki – Prezes Zarządu, Piotr Rzeczycki, Aneta Groszek – Członkowie Zarządu Sp. z o.o („Organizator”)
 2. Promocja organizowana jest na stronie www.empik.com;
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Promocji ,  polegającej na tym, iż podczas imprezy promocyjnej związanej z płytą T2 TRAINSPOTTING („Płyta”), która odbędzie się w dniu 11 marca 2017 roku w Grizzly Gin Bar, ul. Wilcza 46, Warszawa,  rozdawane będą kupony promocyjne uprawniające do jednorazowego zakupu Płyty zarówno w wersji International jak i LEP z 10% rabatem. Aby skorzystać z rabatu należy zakupić Płytę na www.empik.com oraz wpisać jednorazowy kod rabatowy który rozdawany będzie podczas imprezy. 

 

B.            Czas trwania Promocji.

 

Promocja zostanie zorganizowana i przeprowadzona  przez okres 14 dni począwszy od dnia 11 marca 2017 roku  (zwany dalej „Czasem Trwania Promocji”).

 

C.         Zasady uczestnictwa w Promocji

 

 1. Uczestnikami Promocji  mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które  obecne będą na imprezie promocyjnej w dniu 11 marca 2017 roku ( „Uczestnicy”).
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz  inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji.
 3. Kod nie łączy się z innymi kodami i promocjami empik.com

 

 

D.           Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w regulaminie Promocji. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w Promocji lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Promocji.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Promocją należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Promocji, a w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Promocji, albo w terminie 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Promocją rozstrzyga Organizator.
 3. Biorcą udział w Promocji Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom  Regulaminu Promocji i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Regulamin Promocji jest dostępny dla Uczestników w recepcji siedziby Organizatora konkursu ul. Włodarzewska 69, 02 – 384 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. oraz na stronie www.universalmusic.pl. , na Facebook Organizatora oraz na stronie empik.com.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
« wróć do listy aktualności

Inne aktualności z gatunku Rock

SBB – kolorowa seria „Live in…”
SBB – kolorowa seria „Live in…”

23 czerwca 2017 r. Universal Music Polska zaprezentował sympatykom supergrupy SBB pierwsze dwa wznowienia unikalnych koncertów z lat siedemdziesiątych z kolorowej serii LIVE IN… tj. „Li...

więcej ›
2017-08-07
Album "Chuck" ukaże się 16 czerwca
Album "Chuck" ukaże się 16 czerwca

Gdyby próbować znaleźć nową nazwę na rock and roll, równie dobrze można by mówić Chuck Berry – John Lennon PREMIERA ‘CHUCK’ 16 CZERWCA NOWY TRACK ‘BIG B...

więcej ›
2017-03-23
Wygraj zaproszenia na Galę Płyty Rocku Antyradia 2016!

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj zaproszenia na Galę Płyty Rocku Antyradia 2016!” A. Postanowienia ogólne. ...

więcej ›
2017-03-15
Sting ponownie odwiedził Polskę
Sting ponownie odwiedził Polskę

Początek grudnia obfitował w fantastyczne, muzyczne doznania! Nasz kraj odwiedził STING, który promował swój najnowszy album 57th&9th. Najważniejszym punktem wizyty promocyjnej był udział...

więcej ›
2016-12-09
Przedpremierowy odsłuch "Blue & Lonesome" The Rolling Stones

A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs „PRZEDPREMIEROWY ODSŁUCH „BLUE & LONESOME” “ (zwany dalej &...

więcej ›
2016-11-30

Zobacz również teledyski z gatunku Rock

It's Time - IMAGINE DRAGONS
IMAGINE DRAGONS
It's Time
Prosto w ogeń (ft Izabela Skrybant) - KIM NOWAK
KIM NOWAK
Prosto w ogeń (ft Izabela Skrybant)
Hipster - DR MISIO
DR MISIO
Hipster
Rock Symphonies - DAVID GARRETT
DAVID GARRETT
Rock Symphonies
Ból - PROLETARYAT
PROLETARYAT
Ból
Boots - THE KILLERS
THE KILLERS
Boots
Ból - PROLETARYAT
PROLETARYAT
Ból
Rekin - KIM NOWAK
KIM NOWAK
Rekin
Settle Down - NO DOUBT
NO DOUBT
Settle Down
« wróć do listy aktualności
SCISSOR SISTERS - Baby Come Home


Nowości płytowe

więcej ›
Something’s Changing
Something’s Changing LUCY ROSE
MURA MASA
MURA MASA MURA MASA
Oh Wonder
Oh Wonder OH WONDER

Zapowiedzi

więcej ›
Electronic Nature The Mix...
Electronic Nature The Mix... JONAS BLUE